ข้อหาโกงเจ้าหนี้

หากลูกหนี้ขาย โอน หรือย้ายทรัพย์สินเพื่อไม่ให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ เป็นความผิดฐาน โกงเจ้าหนี้

ซึ่งหากลูกหนี้ขาย โอน ย้าย ทรัพย์สินตั้งแต่เจ้าหนี้จะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาล(รวมถึงตั้งแต่วันที่ได้รับจดหมายทวงหนี้)​ ก็เป็นความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ด้วยครับ

ถ้าเจ้าหนี้รู้ว่าลูกหนี้โกงเจ้าหนี้ไปสามารถไปแจ้งความได้ ภายใน3เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องว่าลูกหนี้โกงครับ

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา350 “ผู้ใดเพื่อมิให้เจ้าหนี้ของตนหรือของผู้อื่นได้รับชำระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ซึ่งได้ใช้หรือจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ชำระหนี้ ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่ผู้อื่นซึ่งทรัพย์ใดก็ดี แกล้งให้ตนเองเป็นหนี้จำนวนใดอันไม่เป็นความจริงก็ดี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

ความผิดนี้เป็นความผิดอันยอมความได้
เมื่อลูกหนี้ชำระหนี้คืน หรือทำให้เจ้าหนี้(ผู้เสียหาย)​พอใจแล้ว เจ้าหนี้สามารถถอนฟ้องได้ครับ

#ทนายบีและเพื่อน