คืนรถกับไฟแนนซ์ ไม่ต้องเสียค่าส่วนต่าง

หลังจากที่เราคืนรถ หรือไฟแนนซ์มายึดรถไป เขาจะนำรถไปขายทอดตลาด หากราคาที่ขายทอดตลาดแล้วได้น้อยกว่า(ขาดทุน)​ ไฟแนนซ์จะมาฟ้องเรียกค่าขาดราคานั้นกับเราอีกทีครับ

ดังนั้น
ควรจะคืนรถในตอนที่ค้างค่างวดไม่เกิน3งวดติดต่อกัน เพราะถือว่าสัญญายังไม่เลิกกัน(ยังไม่ถูกบอกเลิกสัญญาตามกฎหมาย)

✅คืนรถตอนไม่ค้างค่างวด = ไม่เสียค่าส่วนต่าง
✅คืนรถตอนค้างชำระไม่เกิน3งวด = ไม่เสียค่าส่วนต่าง
✅คืนรถตอนค้างชำระ 3 งวด แต่คืนรถก่อนกำหนดเวลาในจดหมายเลิกสัญญาจากไฟแนนซ์ = ไม่เสียค่าส่วนต่าง*
❌คืนรถหลังจากไฟแนนซ์บอกเลิกสัญญาแล้ว (ค้างประมาณ4งวดเดือน)​ = ต้องเสียค่าส่วนต่าง‼️

▶️จดหมายบอกเลิกสัญญาจากไฟแนนซ์
โดยปกติแล้วหากเราค้างชำระ3งวด ไฟแนนซ์จะมีจดหมายบอกเลิกสัญญามาให้เราชำระเงินค่างวดที่ค้างทั้งหมดภายใน30วัน หากเราคืนรถก่อนครบ30วันนับแต่วันที่ได้รับจดหมาย ถือว่าเป็นการสมัครใจเลิกสัญญา #ไม่ต้องจ่ายค่าส่วนต่าง ครับ

หลังจากคืนรถไฟแนนซ์จะฟ้องเรียกค่าส่วนต่างมาครับ ทั้งนี้หากเข้าหลักเกณฑ์แบบที่ทนายบอกไป #เราต้องสู้คดี เพื่อไม่ให้เราต้องจ่ายค่าส่วนต่าง จะประหยัดเงินที่เราต้องจ่ายซึ่งโดยส่วนใหญ่จะถูกฟ้องจากหลักแสน(หลายแสน)​ เป็นเราต้องจ่ายเพียงหลักหมื่นหรือหลักพัน

ดังนั้น‼️ หากท่านถูกฟ้องคดีขึ้นมา นำหมายศาลและสำเนาคำฟ้องมาปรึกษาทนายความครับ ว่ามีแนวทางสู้คดีหรือไม่ จะช่วยจากหนักให้เป็นเบาได้เป็นอย่างมากเลยครับ

ท่านดูตัวอย่างที่ทนายเคยทำคดีไว้ได้ที่
https://www.facebook.com/101117748519994/posts/114780627153706/

ในกรณีที่ท่านรู้ตัวเองว่าไม่สามารถส่งรถไหว และไปต่อไม่ได้จริงๆ แล้วรีบคืนรถกับไฟแนนซ์ก่อนที่เขาจะบอกเลิกสัญญานะครับ

ด้วยความปรารถนาดี
#ทนายบีและเพื่อน

จะคืนรถแต่ไฟแนนซ์ยังไม่รับ

จากโพสท์เรื่อง “คืนรถในเวลาที่ค้างชำระไม่เกิน3เดือน ไม่ต้องจ่ายค่าส่วนต่างเมื่อไฟแนนซ์นำรถไปขายแล้วขาดทุน”
https://www.facebook.com/tanaibeeandfriends/posts/117228063575629

ก็มีคำถามถึงทนายว่า ติดต่อคืนรถแล้วไฟแนนซ์ยังไม่รับ ต้องทำอย่างไร
ก็มีวิธีดังนี้ครับ
1.ส่งหนังสือบอกกล่าวขอบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อและให้มารับรถคืน ตามตัวอย่างข้างล่างนี้ หรือโหลดได้ฟรีที่ http://www.tanaibee.com/…/%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%81… และถ่ายเอกสารสัญญาเช่าซื้อแนบไปด้วยนะครับ

2.ถ่ายสำเนาหนังสือและเอกสารแนบเก็บไว้1ชุด แล้วนำหนังสือฉบับจริงดังกล่าวส่งเป็นไปรษณีย์ตอบรับ ย้ำ!! #ไปรษณีย์ตอบรับ ถึงผู้ให้เช่าซื้อ หรือไฟแนนซ์ที่ทำสัญญาด้วยนะครับ แล้วสักพักจะมีใบตอบรับกลับมาเป็นใบสีเหลืองๆ ว่าเขาได้รับเอกสารแล้ว #เก็บใบตอบรับไว้ให้ดี

3.ไม่ต้องขับรถ จอดรถไว้กับที่ จอดเฉยๆ รอเขามารับ

4.ถ้าเขาไม่มารับ คุณไปลงบันทึกประจำวันเล่ารายละเอียดให้ตำรวจฟังเพื่อเป็นหลักฐาน และนำรถไปติดต่อที่สำนักงานวางทรัพย์ กรมบังคับคดี จังหวัดนั้นๆ

ครับ
นี่อาจเป็นวิธีทางออกที่ดีวิธีหนึ่งที่พอจะช่วยท่านได้
แต่……ต้องไม่ค้างค่างวดเกิน3งวดนะครับ ไม่ค้างเลยยิ่งดีมากๆครับ เพราะถ้าค้าง ยังไงก็จะมีค่าส่วนต่างที่เป็นค่าขาดประโยชน์ที่สามารถนำรถออกให้เช่าได้ ซึ่งเราต้องจ่ายอยู่ดีครับ

#ทนายบีและเพื่อน