วิธีการเอาคืนเมื่อโดนโกงจากการซื้อของออนไลน์ ทำอย่างไร?

เมื่อถูกโกงเงินออนไลน์ ซื้อของโอนเงินไปแล้วไม่ได้ของ บล็อคเราอีกซะงั้น

จัดการพวกโกงแบบนี้ได้ด้วยวิธี อายัดบัญชีธนาคารของมัน โดยมีขั้นตอนดังนี้ครับ

1.ไปแจ้งความกับตำรวจในพื้นที่ ว่ามีการโกงเงินออนไลน์(ฉ้อโกง) เอาหลักฐานไปด้วย เช่น ข้อความสั่งซื้อ สลิปการโอน ชื่อนามสกุลคนโกง เลขบัญชีคนโกง ที่สำคัญ ต้องแจ้งความเพื่อดำเนินคดีนำตัวผู้กระทำความผืดมาลงโทษนะ (ไม่ใช่ลงบันทึกประจำวันล่ะ ไม่งั้นนิ่งเลยนะ)
และต้องแจ้งความภายใน3เดือน นับแต่วันที่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิดด้วย

2. ขอถ่ายสำเนาใบแจ้งความ(ที่มีตราครุฑ)เอาไว้ไปขออายัดบัญชีกับธนาคาร

3.เอาเอกสารใบแจ้งความนั้น ไปธนาคารที่เราโอนเข้าไปบัญชีของมัน(ธนาคารเจ้าของบัญชี และควรโทรสอบถาม ขั้นตอนการอายัดบัญชีจาก call center ของธนาคารที่มันเปิดบัญชีก่อนนะครับ)​ สาขาไหนก็ได้ แล้วบอกเจ้าหน้าที่ว่าเราต้องการเงินคืน ขออายัดบัญชี แล้วก็กรอกเอกสารที่เจ้าหน้าที่ให้มานะ กรอกให้ครบ

ที่สำคัญ เราต้องไว อย่าช้า อย่าให้มันรู้ตัว เดี๋ยวมันโอนเงินออกจากบัญชีมันซะก่อน

ขั้นตอนที่บอกไปคือการอายัดบัญชีของคนโกง มันจะโอนเงินออกไปไหนไม่ได้(แต่เงินเข้าบัญชีมันได้)​ จนกว่าจะหาเงินมาคืนเรา

#รู้แล้วบอกต่อด้วยล่ะ
*ทั้งนี้แต่ละธนาคารมีขั้นตอนแตกต่างกัน ควรโทรสอบถามขั้นตอนก่อนนะครับ จะได้ไม่เสียเวลา

#ทนายบีและเพื่อน ปรึกษากฎหมายฟรี
#ทนายวาว

จะคืนรถแต่ไฟแนนซ์ยังไม่รับ

จากโพสท์เรื่อง “คืนรถในเวลาที่ค้างชำระไม่เกิน3เดือน ไม่ต้องจ่ายค่าส่วนต่างเมื่อไฟแนนซ์นำรถไปขายแล้วขาดทุน”
https://www.facebook.com/tanaibeeandfriends/posts/117228063575629

ก็มีคำถามถึงทนายว่า ติดต่อคืนรถแล้วไฟแนนซ์ยังไม่รับ ต้องทำอย่างไร
ก็มีวิธีดังนี้ครับ
1.ส่งหนังสือบอกกล่าวขอบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อและให้มารับรถคืน ตามตัวอย่างข้างล่างนี้ หรือโหลดได้ฟรีที่ http://www.tanaibee.com/…/%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%81… และถ่ายเอกสารสัญญาเช่าซื้อแนบไปด้วยนะครับ

2.ถ่ายสำเนาหนังสือและเอกสารแนบเก็บไว้1ชุด แล้วนำหนังสือฉบับจริงดังกล่าวส่งเป็นไปรษณีย์ตอบรับ ย้ำ!! #ไปรษณีย์ตอบรับ ถึงผู้ให้เช่าซื้อ หรือไฟแนนซ์ที่ทำสัญญาด้วยนะครับ แล้วสักพักจะมีใบตอบรับกลับมาเป็นใบสีเหลืองๆ ว่าเขาได้รับเอกสารแล้ว #เก็บใบตอบรับไว้ให้ดี

3.ไม่ต้องขับรถ จอดรถไว้กับที่ จอดเฉยๆ รอเขามารับ

4.ถ้าเขาไม่มารับ คุณไปลงบันทึกประจำวันเล่ารายละเอียดให้ตำรวจฟังเพื่อเป็นหลักฐาน และนำรถไปติดต่อที่สำนักงานวางทรัพย์ กรมบังคับคดี จังหวัดนั้นๆ

ครับ
นี่อาจเป็นวิธีทางออกที่ดีวิธีหนึ่งที่พอจะช่วยท่านได้
แต่……ต้องไม่ค้างค่างวดเกิน3งวดนะครับ ไม่ค้างเลยยิ่งดีมากๆครับ เพราะถ้าค้าง ยังไงก็จะมีค่าส่วนต่างที่เป็นค่าขาดประโยชน์ที่สามารถนำรถออกให้เช่าได้ ซึ่งเราต้องจ่ายอยู่ดีครับ

#ทนายบีและเพื่อน

ฟ้องหย่า

เมื่อฝ่ายหนึ่งอยากหย่า แต่อีกฝ่ายไม่ยอมหย่าด้วย จึงไม่สามารถไปจดทะเบียนหย่าที่อำเภอได้
วิธีนี้ต้องดำเนินการฟ้องหย่าต่อศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับ

แต่การฟ้องหย่าต้องมีเหตุฟ้องหย่าดังต่อไปนี้

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1516
“เหตุฟ้องหย่ามีดังต่อไปนี้
(1) สามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันภริยาหรือสามี เป็นชู้หรือมีชู้ หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจิณ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

(2) สามีหรือภริยาประพฤติชั่ว ไม่ว่าความประพฤติชั่วนั้นจะเป็นความผิดอาญาหรือไม่ ถ้าเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่ง
(ก) ได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง
(ข) ได้รับความดูถูกเกลียดชังเพราะเหตุที่คงเป็นสามีหรือภริยาของฝ่ายที่ประพฤติชั่วอยู่ต่อไป หรือ
(ค) ได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินควร ในเมื่อเอาสภาพ ฐานะและความเป็นอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยามาคำนึงประกอบ
อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้

(3) สามีหรือภริยาทำร้าย หรือทรมานร่างกายหรือจิตใจ หรือหมิ่นประมาทหรือเหยียดหยามอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุพการีของอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ ถ้าเป็นการร้ายแรง อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้

(4) สามีหรือภริยาจงใจละทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่งไปเกินหนึ่งปี อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้
(4/1) สามีหรือภริยาต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก และได้ถูกจำคุกเกินหนึ่งปีในความผิดที่อีกฝ่ายหนึ่งมิได้มีส่วนก่อให้เกิดการกระทำความผิดหรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดนั้นด้วย และการเป็นสามีภริยากันต่อไปจะเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหายหรือเดือนร้อนเกินควร อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้
(4/2) สามีและภริยาสมัครใจแยกกันอยู่เพราะเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาได้โดยปกติสุขตลอดมาเกินสามปี หรือแยกกันอยู่ตามคำสั่งของศาลเป็นเวลาเกินสามปี ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

(5) สามีหรือภริยาถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ หรือไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นเวลาเกินสามปีโดยไม่มีใครทราบแน่ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไร อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

(6) สามีหรือภริยาไม่ให้ความช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่งตามสมควรหรือทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการที่เป็นสามีหรือภริยากันอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ ถ้าการกระทำนั้นถึงขนาดที่อีกฝ่ายหนึ่งเดือดร้อนเกินควรในเมื่อเอาสภาพ ฐานะและความเป็นอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยามาคำนึงประกอบ อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้

(7) สามีหรือภริยาวิกลจริตตลอดมาเกินสามปี และความวิกลจริตนั้นมีลักษณะยากจะหายได้ กับทั้งความวิกลจริตถึงขนาดที่จะทนอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาต่อไปไม่ได้ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

(8) สามีหรือภริยาผิดทัณฑ์บนที่ทำให้ไว้เป็นหนังสือในเรื่องความประพฤติ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

(9) สามีหรือภริยาเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงอันอาจเป็นภัยแก่อีกฝ่ายหนึ่งและโรคมีลักษณะเรื้อรังไม่มีทางที่จะหายได้ อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้

(10) สามีหรือภริยามีสภาพแห่งกายทำให้สามีหรือภริยานั้นไม่อาจร่วมประเวณีได้ตลอดกาล อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้”หากท่านมีเหตุฟ้องหย่าและต้องการฟ้องหย่า สามารถปรึกษาทนายความเพื่อนทำการฟ้องหน่าได้เลยครับ

#ทนายบีและเพื่อน

เป็นชู้

ขึ้นชื่อว่าผัวเขา/เมียเขา เบาได้ก็ควรเบา
#แล้วอย่าหาว่าทนายไม่เตือน

สามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันภริยาหรือสามี หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจิณ อีกฝ่ายฟ้องหย่าได้
และ มีสิทธิเรียกค่าทดแทนจากอีกฝ่ายได้ด้วย

และแม้ไม่ฟ้องหย่ากับสามีหรือภริยา ก็สามารถเรียกค่าทดแทน จากชู้ได้ด้วยเช่นกัน

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรส 1516(1) และ มาตรา 1523

เพียงมีหลักฐานต่อไปนี้
1.ต้องเป็นสามีหรืแภริยาที่จดทะเบียนสมรสกัน
2.มีหลักฐานว่ามีชู้กันอย่างชัดแจ้ง เช่น รูปถ่าย, คลิปเสียง วีดีโอ ฯลฯ
3.พยานผู้เห็นเหตุการณ์(ถ้ามี)
4.ศาลจะพิพากษาค่าทดแทนให้ตามสมควร ตามความเหมาะสม

#ทนายบีและเพื่อน ปรึกษากฎหมายฟรี
รับว่าความทั่วราชอาณาจักร

หมิ่นประมาท

ถ้าโพสท์ลงเฟซบุ๊ก ให้เราเสียหาย ระบุตัวตนเราชัดเจน ผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ประมวลกฎหมายอาญามาตรา328 นะครับ

แต่ถ้าโพสท์เฟซบุ๊กด่าว่าเราให้เสียหาย ผิดฐานดูหมิ่นด้วยการโฆษณา ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา393 (ถ้าด่าในแชท ไม่ถือว่าเป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้า ตามมาตรา393 นะครับ)​

นำหลักฐานไปปรึกษาทนายความ หรือ แจ้งความที่สถานีตำรวจท้องที่ได้ครับ

และต้องแจ้งความหรือฟ้องศาลภายใน3เดือน นับแต่วันที่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำผิดครับ

*คดีประเภทนี้เป็นความผิดที่ยอมความได้ หากเจรจาไกล่เกลี่ยและทำตามที่ผู้เสียหายเรียกร้องและพอใจ สามารถถอนแจ้งความหรือถอนฟ้องได้ครับ

#ทนายบีและเพื่อน ปรึกษากฎหมายฟรี
รับว่าความทั่วราชกาณาจักร

ข้อหาโกงเจ้าหนี้

หากลูกหนี้ขาย โอน หรือย้ายทรัพย์สินเพื่อไม่ให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ เป็นความผิดฐาน โกงเจ้าหนี้

ซึ่งหากลูกหนี้ขาย โอน ย้าย ทรัพย์สินตั้งแต่เจ้าหนี้จะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาล(รวมถึงตั้งแต่วันที่ได้รับจดหมายทวงหนี้)​ ก็เป็นความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ด้วยครับ

ถ้าเจ้าหนี้รู้ว่าลูกหนี้โกงเจ้าหนี้ไปสามารถไปแจ้งความได้ ภายใน3เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องว่าลูกหนี้โกงครับ

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา350 “ผู้ใดเพื่อมิให้เจ้าหนี้ของตนหรือของผู้อื่นได้รับชำระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ซึ่งได้ใช้หรือจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ชำระหนี้ ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่ผู้อื่นซึ่งทรัพย์ใดก็ดี แกล้งให้ตนเองเป็นหนี้จำนวนใดอันไม่เป็นความจริงก็ดี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

ความผิดนี้เป็นความผิดอันยอมความได้
เมื่อลูกหนี้ชำระหนี้คืน หรือทำให้เจ้าหนี้(ผู้เสียหาย)​พอใจแล้ว เจ้าหนี้สามารถถอนฟ้องได้ครับ

#ทนายบีและเพื่อน

ทรัพย์อิงสิทธิ

ทรัพย์อิงสิทธิ คือ การถือครองและใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์(ที่ดิน,คอนโด ฯลฯ)ของผู้อื่น คล้ายๆกับการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น แต่จะมีข้อที่ดีกว่าการเช่าดังนี้

1. สามารถนำสิทธิไปขาย หรือโอนให้ใคร หรือตกทอดแก่ทายาทเป็นมรดกได้ ตามกำหนดเวลาสิทธิที่มีอยู่

2. สามารถนำไปเป็นหลักประกัน จำนอง ได้ (ปกติการเช่าทำไม่ได้)

3. สามารถดัดแปลง และต่อเติม ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่ เมื่อครบกำหนดต้องยกให้เจ้าของกรรมสิทธิ์

4. มีเวลาใช้ประโยชน์ได้ยาวนานถึง 30 ปี

5. ชาวต่างชาติสามารถจดทะเบียนทรัพย์อิงสิทธินี้ได้

ในบางกรณีที่เราอยากซื้อที่ดินแต่เจ้าของไม่อยากขายขาด ก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เช่นกันครับ และที่สำคัญสามารถให้ชาวต่างชาติจดทะเบียนเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์อิงสิทธินี้ได้เช่นกัน(ราคาดีนะ)

ตามพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ.2562

#หากสนใจที่จะจดทะเบียนทรัพย์อิงสิทธิต้องทำอย่างไร?
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน พร้อมแสดงโฉนดที่ดินหรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
โดยทรัพย์อิงสิทธิมีกำหนดเวลาได้ไม่เกิน 30 ปี และจะจดทะเบียนทรัพย์อิงสิทธิเฉพาะบางส่วนของอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้
หากการจดทะเบียน ทรัพย์อิงสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่มีการจำนองหรือใช้เป็นหลักประกัน ต้องขอความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับจำนองหรือผู้รับหลักประกันเสียก่อน
– ค่าจดทะเบียนก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิ ครั้งละ 20,000 บาท
– ค่าออกหนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิหรือใบแทน ฉบับละ 10,000 บาท

#ทนายบีและเพื่อน ปรึกษากฎหมายฟรี

รู้ไว้_เมื่อถูกจับลิขสิทธิ์

1. ผู้แจ้งความต้องมีเอกสารใบมอบอำนาจตัวจริง มาแสดง (ห้ามใช้สำเนา)2. ใบมอบอำนาจต้องระบุวันที่เริ่มและวันที่สิ้นสุดการมอบอำนาจอย่างชัดเจน3. จะยังไม่มีการตั้งข้อกล่าวหา โดยตำรวจ(พนักงานสอบสวน)จะต้องส่งของกลางไปที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อตรวจสอบและให้ความเห็นว่าเป็นสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่(ใช้เวลาประมาณ 30 ถึง 60 วัน4. เมื่อยังไม่มีการตั้งข้อกล่าวหา จึงยังไม่ต้องมีการประกันตัว (ปกติการประกันตัวต้องใช้หลักทรัพย์ 50,000 -100,000 บาท)5. หากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ลงความเห็นว่าละเมิด จึงจะมีการตั้งข้อกล่าวหา และประกันตัวเพื่อสู้คดี หรืออาจตกลงยอมความเพื่อระงับคดี6. หากสู้คดี และปรากฏว่าผิดจริง ศาลจะสั่งปรับ ใกล้เคียงกับมูลค่าความเสียหาย หรือตามมูลค่าของที่จับได้ เช่น ของที่จับได้มูลค่า 3,000 บาท อาจถูกสั่งปรับ 5,000 บาท เป็นต้น ไม่ใช่ถูกปรับเป็นแสนอย่างที่แก้งค์ลิขสิทธิ์เอามาข่มขู่7. หากกรมทรัพย์สินฯ ลงความเห็นว่าไม่ละเมิด ไม่เหมือน ไม่คล้าย หรือผู้แจ้งความไม่ใช่ผู้รับมอบอำนาจโดยถูกต้อง พนักงานสอบสวนจะส่งคืนของกลางให้กับผู้กล่าวหาต่อไปพล.ต.อ.วีระชัย ทรงเมตตาCr.ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมปล.ถ้าไม่มีหลักฐานหรือไม่ทำขั้นตอนตามที่กล่าวไป สันนิษฐานไว้เลยครับว่า แก๊งค์ปลอมหลอกตีกินครับทั้งนี้ ทนายก็ไม่แนะนำให้กระทำละเมิดลิขสิทธิ์นะคร้าบ#ทนายรักนะทนายถึงเตือน#ทนายบีและเพื่อน

วิธีการหาชื่อเจ้าของทรูมันนี่วอลเล็ต ทำอย่างไร?

เมื่อมีการซื้อขายสินค้าออนไลน์แล้วถูกโกง
แต่..เราไม่สามารถหาชื่อนามสกุลคนโกงได้
เพราะโอนเงินผ่านทรูมันนี่วอลเล็ต ซึ่งจะระบุเพียงหมายเลข แต่ไม่ระบุเจ้าของบัญชีหรือเจ้าของเบอร์โทร จึงทำให้เราไม่สามารถนำชื่อนามสกุลไปแจ้งความหรือดำเนินคดีตามกฎหมายได้
🚩เมื่อถูกหลอกให้โอนเงินผ่านทรูมันนี่🚩
#ทนายจึงขอให้เราดำเนินการตามวิธีดังนี้ครับ
✅1.นำหลักฐานต่างๆไปแจ้งความกับคุณตำรวจ (แจ้งความนะครับ ไม่ใช่ลงบันทึกประจำวัน)​ ไม่มีชื่อผู้กระทำควาทผิดก็ใส่เจ้าของเบอร์ทรูมันนี่วอลเล็ตหมายเลข…. นี่แหละครับ (แจ้งความภายใน3เดือนนะ)​
✅2.ขอให้คุณตำรวจออกหมายเรียกพยานเอกสาร หรือ หนังสือขอความร่วมมือการตรวจสอบข้อมูล ถึง บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด ซึ่งออกโดย เจ้าหน้าที่ตำรวจ
หากเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ดำเนินการให้ และเราประสงค์จะดำเนินการเองก็ได้ครับ โดยทำดังนี้
➡️1.นำสำเนาใบแจ้งความที่บอกไปข้างบน และ
➡️2.สำเนาสลิปการโอนเงิน ที่เห็นได้ชัดเจน และ
➡️3.สำเนาบัตรประชาชนของผู้เสียหาย และ
➡️4.หลักฐานต่างๆของมิจฉาชีพ เช่น ข้อความที่คุย / Line id / หมายเลขโทรศัพท์ / บัญชีเฟซบุ๊ก
➡️5.ระบุรายละเอียดต่างๆ และเขียนหัวข้อว่า #ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลผู้กระทำความผิด
➡️6.หมายเลขติดต่อกลับ
ส่งไปที่ อีเมล์ customercare@truemoney.com
หรือ ส่งเป็นไปรษณีย์ถึง บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด
หรือ สอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ 1240 ครับ
แล้วก็รอเขาติดต่อกลับ หรือติดตามข้อมูลเป็นระยะๆจาก บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด ครับ
แล้วเมื่อเราได้ชื่อเจ้าของบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ต ก็รีบนำไปให้คุณตำรวจหรือดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปครับ
////////////
#หลอกให้โอนเงิน #โอนเงินทรูทันนี่ #ถูกโกงออนไลน์
///////////
#ทนายบีและเพื่อน

จำนอง &​ ขายฝาก ต่างกันอย่างไร?

โดยปกติทั่วไปแล้วการให้ใครกู้ยืมเงินต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ยืม (สัญญากู้)​ ถึงจะฟ้องได้ แต่ก็มีหลายท่านที่ให้กู้ยืมเงินโดยต้องมีทรัพย์มาค้ำประกันไว้โดยส่วนมากจะนิยมเป็นบ้าน ที่ดิน คอนโด นั่นเอง ซึ่งหลักๆแล้วจะใช้2วิธีที่ทนายเห็นเป็นประจำคือ การจำนอง หรือ ขายฝาก นั่นเอง
✅#การจำนอง คือ การเอาที่ดินหรือบ้านมาค้ำประกันหนี้ไว้
โดยต้องเข้าใจกันก่อนว่า การจำนองคือสัญญาอุปกรณ์หรือสัญญาพ่วงนั่นเอง จะต้องมีสัญญาหลักคือสัญญากู้(หนี้ประธาน)​
เมื่อมีสัญญากู้แล้ว แทนที่จะเอาคนมาค้ำประกัน ก็เอาที่ดินหรือบ้านมาค้ำประกันแทนเพราะทรัพย์มีมูลค่าและน่าจะได้เงินคืนแน่นอนกว่าคนค้ำประกัน โดยจะเรียกวิธีนี้ว่า การจำนอง
👉เมื่อลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ เราจะยึดที่ดินที่จำนองมาเป็นของเราเลยได้หรือไม่?
การจำนองค้ำประกันหนี้นั้น หากลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ เจ้าหนี้หรือผู้รับจำนองจะต้องทำการ #บังคับจำนอง ซึ่งจะมี2วิธีดังนี้
1.คือการเอาที่ดิน #ขายทอดตลาด โดยกรมบังคับคดี แล้วนำเงินมาใช้หนี้เรา หรือ
2.ยึดทรัพย์บังคับจำนอง วิธีนี้มีเงื่อนไข คือลูกหนี้จะต้องขาดส่งดอกเบี้ยไม่น้อยกว่า5ปี และ มูลค่าของทรัพย์นั้นน้อยกว่าหนี้ที่เป็นอยู่
ในการบังคับจำนองนั้นผู้รับจำนองจะบังคับจำนองได้ ต้องส่งหนังสือบอกกล่าวบังคับจำนอง ให้นำเงินมาใช้หนี้ ซึ่งต้องกำหนดเวลาให้ผู้จำนองไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือที่ส่งไป ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 728 หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วยังเพิกเฉยก็ฟ้องคดีแพ่งต่อศาลเพื่อขอทำการบังคับจำนองต่อไป เมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนบังคับคดี คือการนำทรัพย์ที่จำนองนั้นขายทอดตลาดแล้วนำเงินมาใช้หนี้ครับผม
👉ในการจำนองอสังหาริมทรัพย์นั้น ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดิน
👉ค่าธรรมเนียมในการจดจำนอง คือ 1%ของมูลค่าจำนองสูงสุดไม่เกิน2แสนบาท (มาตรการใหม่ปี 2564 ชั่วคราว เหลือ 0.01%)​
✅#การขายฝาก คือ การขายทรัพย์สินให้แก่ผู้รับซื้อฝาก โดยกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินจะเป็นของผู้รับซื้อฝากตั้งแต่วันทำสัญญาขายฝากนั้นเลย โดยมีกำหนดระยะเวลาซื้อคืน ซึ่งผู้ขายฝากสามารถซื้อคืนในเวลาใดก็ได้ก่อนครบกำหนดที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยจะต้องนำเงินไปให้แก่ผู้รับซื้อฝากซึ่งเรียกว่า สินไถ่ นั่นเอง
👉หากผู้รับซื้อฝากไม่ยอมรับเงินสินไถ่จะทำอย่างไร?
เมื่อยังไม่เกินกำหนดเวลาขายฝาก ผู้ขายฝากสามารถนำสินไถ่ไปซื้อทรัพย์กลับคืนมาได้ แต่ถ้าผู้รับซื้อฝากกลับบ่ายเบี่ยงไม่ยอมรับเงินสินไถ่ตามสัญญา ก็สามารถนำเงินไปวางทรัพย์ที่สำนักงานวางทรัพย์ หรือหากเป็นการขายฝากที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ก็สามารถนำเงินไปวางทรัพย์ไว้ที่สำนักงานที่ดินนั้นได้เลยครับ
👉การขายฝากอสังหาริมทรัพย์ก็ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดิน (พากันไปขายฝากที่สำนักงานที่ดินเลย หนังสือเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ทำให้ครับ)​
👉ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนขายฝากอสังหาริมทรัพย์
1.ค่าธรรมเนียม2%ของราคาประเมินทุนทรัพย์
2.ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
3.ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% ของหรือราคาประเมินทุนทรัพย์หรือราคาขายฝากแล้วแต่อะไรจะสูงกว่า (ในกรณีที่ถือครองที่ดินไม่ครบ5ปี หรือ อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ)​
4.อากรสแตมป์ 0.5% จากราคาประเมินหรือราคาขายฝากแล้วแต่อะไรที่สูงกว่ากัน
✅เรื่องค่าธรรมเนียมต่างๆ สามารถคำนวณได้เองผ่านเว็บกรมที่ดินครับ
ลิงค์นี้ http://lecs.dol.go.th/rcal/#/
…………………………
🚩สรุปง่ายๆคือ หากคุณจะให้ใครกู้ยืมเงินโดยใช้ที่ดินหรือบ้านมาค้ำประกันไว้
👉หากเป็นจำนอง ค่าธรรมเนียมถูกกว่าขายฝาก แต่เวลาลูกหนี้ไม่จ่ายคุณต้องฟ้องศาลให้ทำการบังคับจำนอง (จ้างทนายดำเนินการได้)
👉หากเป็นการขายฝาก ที่ดินนั้นตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณตั้งแต่วันทำสัญญา และเมื่อถึงกำหนดเวลาไถ่ตามสัญญา แล้วไม่นำเงินสินไถ่มาให้แก่ผู้รับซื้อฝาก เท่ากับว่า ผู้ขายฝากหมดสิทธิ์ซื้อคืนนะจ๊ะ ผู้รับซื้อฝากไม่ต้องไปฟ้องศาลให้โอนกรรมสิทธิ์หรือยึดที่ดินแต่อย่างใด เพราะที่ดินเป็นของคุณอยู่แล้ว (จะมีฟ้องก็แต่ฟ้องขับไล่ถ้าเขาไม่ยอมออกจากที่ดินนั้น)
📍#ทนายบีและเพื่อน
รับว่าความทั่วราชอาณาจักร (คดีบังคับจำนองก็รับนะ)​
📞062-334-5337​ ทนายบี
Line id : belawyer
#จำนอง #ขายฝาก #บังคับจำนอง
#ฟ้องเงินกู้