ขายดาวน์รถไม่เปลี่ยนสัญญาแล้วคนซื้อนำรถไปขายต่อ ต้องดำเนินการอย่างไร?

เป็นปัญหาที่น่าปวดหัว เพราะขายดาวน์รถที่ยังผ่อนกับไฟแนนซ์ไม่หมด ก็เลยขายดาวน์รถให้กับคนอื่นแล้วไม่เปลี่ยนสัญญา(เปลี่ยนผู้เช่าซื้อ)ให้เรียบร้อย

ต่อมาคนที่ซื้อดาวน์ไปไม่ยอมส่งค่างวด ไฟแนนซ์ก็มาตามกับผู้เช่าซื้อเดิม(คนขายดาวน์) พอจะไปตามรถกลับคืนมาก็มารู้อีกทีว่าเขานำรถไปขายตลาดมืดไปเสียแล้ว(เป็นกันเยอะมากๆ)

ผู้เช่าซื้อเดิมก็ต้องซวยรับผิดชอบกับไฟแนนซ์(ผู้ให้เช่าซื้อ)ไปอย่างปฏิเสธไม่ได้

ทีนี้ในฐานะผู้เช่าซื้อจะดำเนินการอย่างไรกับคนที่มาซื้อดาวน์ไม่ยอมส่งแล้วนำรถไปขาย

ก็คงต้องรีบไปแจ้งความกับคนซื้อดาวน์แล้วนำรถไปขายในข้อหายักยอกทรัพย์ ภายใน3เดือน นับแต่วันที่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำผิด เพื่อให้มารับผิดชอบให้กับผู้เช่าซื้อเดิม (แต่ผู้เช่าซื้อเดิมก็ต้องรับผิดชอบกับไฟแนนซ์อยู่ดีนะครับ)

รายละเอียดตามคำพิพากษาศาลฎีกาข้างล่างนี้เลยครับ
#คำพิพากษาฎีกาที่ 9532/2554
โจทก์เป็นผู้เข้าทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์บรรทุกทั้งสองคันจากบริษัท ร. โดยเป็นผู้ชำระเงินค่ามัดจำและค่าประกันภัย แม้กรรมสิทธิ์ในรถยนต์บรรทุกที่เช่าซื้อจะยังเป็นของบริษัท ร. ผู้ให้เช่าซื้อ แต่โจทก์ผู้เช่าซื้อมีสิทธิตามสัญญาที่จะครอบครองใช้ประโยชน์จากรถที่เช่าซื้อ แม้โจทก์จะส่งมอบรถยนต์ให้แก่จำเลยยึดถือครอบครองใช้ประโยชน์โดยมีเงื่อนไขให้จำเลยผ่อนชำระค่าเช่าซื้อรถแทนโจทก์ ก็เป็นเพียงข้อตกลงระหว่างโจทก์กับจำเลย ไม่มีผลถึงหน้าที่และความรับผิดที่โจทก์มีต่อผู้ให้เช่าซื้อและโจทก์ก็ยังคงมีหน้าที่ต้องส่งคืนรถยนต์ที่เช่าซื้อในสภาพเรียบร้อยแก่ผู้ให้เช่าซื้อในกรณีที่มีเหตุต้องคืน ทั้งยังต้องรับผิดชดใช้ราคารถกับค่าเสียหายกรณีที่ไม่สามารถติดตามรถคืนมาได้ การที่จำเลยเบียดบังนำรถยนต์บรรทุกที่โจทก์เช่าซื้อไปไว้ที่อื่นเพื่อหลบเลี่ยงมิให้ผู้ให้เช่าซื้อติดตามยึดรถคืนได้ก็ดี หรือนำไปขายต่อก็ดี ทำให้โจทก์เสียหายต้องรับผิดต่อผู้ให้เช่าซื้อในทางแพ่ง แสดงถึงเจตนาของจำเลยที่จะเบียดบังเอาทรัพย์ดังกล่าวเป็นของตนและบุคคลที่สามโดยทุจริต การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานยักยอกตาม ป.อ. มาตรา 352 วรรคแรก
……………………………………..
แต่อย่างไรก็ดี จะขายดาวน์รถก็ควรเปลี่ยนสัญญานะครับ ปัญหาจะได้ไม่เกิดตามมา ให้ปัญหามันจบแค่รุ่นเราก็พอเนาะ

#แถม ในกรณีคืนยืมรถไปไม่คืน แม้รถจะยังผ่อนอยู่ผู้เช่าซื้อก็สามารถแจ้งความเป็นผู้เสียหายได้ในฐานะผู้ครอบครอง (มีสิทธิครอบครอง) เทียบเคียงคำพิพากษาฎีกาที่ 386/2551
#RSS_LAW
#บริษัท_อาร์เอสเอส_ลอว์_จำกัด www.RssLaw.co.th
#ทนายบีและเพื่อน